THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 18-09-2021
17-09-2021 78 TRÚNG BT: 78X2
16-09-2021 93 TRÚNG BT: 93
15-09-2021 37 TRÚNG BT: 37
14-09-2021 10 TRÚNG BT: 10X2
13-09-2021 30 TRÚNG BT: 30
12-09-2021 48 TRƯỢT
11-09-2021 80 TRÚNG BT: 80
10-09-2021 43 TRÚNG BT: 43
09-09-2021 95 TRÚNG BT: 95X2
08-09-2021 92 TRÚNG BT: 92
07-09-2021 75 TRÚNG BT: 75
06-09-2021 86 TRÚNG BT: 86
05-09-2021 34 TRƯỢT
04-09-2021 60 TRÚNG BT: 60
03-09-2021 07 TRÚNG BT: 07
02-09-2021 38 TRÚNG BT: 38