THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 18-09-2021
17-09-2021 31 | 58 TRƯỢT | TRÚNG BT: 58
16-09-2021 82 | 42 TRÚNG LÔ: 82X2 | TRÚNG BT: 42
15-09-2021 75 | 30 TRƯỢT | TRÚNG BT: 30
14-09-2021 69 | 50 TRƯỢT | TRÚNG BT: 50
13-09-2021 47 | 73 TRƯỢT | TRƯỢT
12-09-2021 49 | 65 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG BT: 65
11-09-2021 64 | 43 TRƯỢT | TRƯỢT
10-09-2021 29 | 38 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 38
09-09-2021 25 | 40 TRƯỢT | TRÚNG BT: 40
08-09-2021 38 | 82 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG BT: 82
07-09-2021 65 | 45 TRÚNG ĐỀ: 65X2 | TRÚNG BT: 45
06-09-2021 28 | 46 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG BT: 46
05-09-2021 61 | 05 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG BT: 05
04-09-2021 45 | 65 TRÚNG LÔ: 45 | TRƯỢT
03-09-2021 60 | 46 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG BT: 46
02-09-2021 65 | 51 TRƯỢT | TRÚNG BT: 51