THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 18-09-2021
17-09-2021 30 | 68 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRƯỢT
16-09-2021 94 | 97 TRÚNG LÔ: 94 | TRÚNG SL: 97X2
15-09-2021 65 | 92 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG SL: 92
14-09-2021 59 | 10 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG SL: 10X2
13-09-2021 48 | 32 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG SL: 32X2
12-09-2021 49 | 73 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG SL: 73
11-09-2021 54 | 19 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG SL: 19X2
10-09-2021 29 | 27 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRƯỢT
09-09-2021 24 | 62 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRÚNG SL: 62X2
08-09-2021 48 | 98 TRƯỢT | TRƯỢT
07-09-2021 75 | 69 TRÚNG LÔ: 75 | TRÚNG SL: 69
06-09-2021 27 | 92 TRÚNG LÔ: 27 | TRÚNG SL: 92X2
05-09-2021 50 | 10 TRƯỢT | TRÚNG SL: 10X2
04-09-2021 55 | 21 TRÚNG ĐỀ: 55X2 | TRÚNG SL: 21
03-09-2021 70 | 81 TRƯỢT | TRÚNG SL: 81
02-09-2021 64 | 41 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG SL: 41X2