THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 18-09-2021
17-09-2021 30 | 29 22 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG LÔ: 29
16-09-2021 92 | 00 33 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 00
15-09-2021 55 | 50 95 TRƯỢT | TRÚNG ST: 50 95
14-09-2021 59 | 07 68 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRƯỢT
13-09-2021 48 | 84 08 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG ST: 84X3 08
12-09-2021 39 | 73 54 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 73
11-09-2021 54 | 96 46 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG LÔ: 96
10-09-2021 29 | 60 86 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG ST: 60 86
09-09-2021 34 | 32 31 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 31
08-09-2021 38 | 13 35 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG ST: 13 35
07-09-2021 65 | 46 36 TRÚNG ĐỀ: 65X2 | TRÚNG LÔ: 36
06-09-2021 28 | 85 86 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG LÔ: 86
05-09-2021 61 | 60 52 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRƯỢT
04-09-2021 55 | 39 11 TRÚNG ĐỀ: 55X2 | TRÚNG ST: 39 11X3
03-09-2021 61 | 81 85 TRƯỢT | TRÚNG ST: 81 85
02-09-2021 74 | 52 92 TRƯỢT | TRƯỢT