THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 18-09-2021
17-09-2021 330 TRÚNG SVIP 3C: 330
16-09-2021 193 TRƯỢT
15-09-2021 965 TRÚNG SVIP 3C: 965
14-09-2021 159 TRÚNG SVIP 3C: 159
13-09-2021 548 TRÚNG SVIP 3C: 548
12-09-2021 449 TRƯỢT
11-09-2021 654 TRÚNG SVIP 3C: 654
10-09-2021 629 TRƯỢT
09-09-2021 724 TRÚNG SVIP 3C: 724
08-09-2021 938 TRÚNG SVIP 3C: 938
07-09-2021 865 TRƯỢT
06-09-2021 728 TRÚNG SVIP 3C: 728
05-09-2021 061 TRÚNG SVIP 3C: 061
04-09-2021 855 TRÚNG SVIP 3C: 855
03-09-2021 660 TRÚNG SVIP 3C: 660
02-09-2021 864 TRƯỢT