THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 18-09-2021
17-09-2021 49 TRÚNG SVIP BT: 49
16-09-2021 47 TRÚNG SVIP BT: 47
15-09-2021 50 TRÚNG SVIP BT: 50
14-09-2021 55 TRÚNG SVIP BT: 55
13-09-2021 08 TRÚNG SVIP BT: 08
12-09-2021 47 TRÚNG SVIP BT: 47
11-09-2021 95 TRÚNG SVIP BT: 95
10-09-2021 28 TRÚNG SVIP BT: 28X3
09-09-2021 41 TRÚNG SVIP BT: 41
08-09-2021 60 TRƯỢT
07-09-2021 92 TRÚNG SVIP BT: 92
06-09-2021 88 TRÚNG SVIP BT: 88
05-09-2021 46 TRƯỢT
04-09-2021 63 TRÚNG SVIP BT: 63
03-09-2021 22 TRÚNG SVIP BT: 22
02-09-2021 31 TRÚNG SVIP BT: 31X2