THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 18-09-2021
17-09-2021 30 TRÚNG SVIP ĐỀ: 30X2
16-09-2021 94 TRÚNG LÔ: 94
15-09-2021 65 TRÚNG SVIP ĐỀ: 65
14-09-2021 59 TRÚNG SVIP ĐỀ: 59
13-09-2021 47 TRƯỢT
12-09-2021 59 TRƯỢT
11-09-2021 54 TRÚNG SVIP ĐỀ: 54
10-09-2021 39 TRƯỢT
09-09-2021 33 TRƯỢT
08-09-2021 38 TRÚNG SVIP ĐỀ: 38
07-09-2021 65 TRÚNG SVIP ĐỀ: 65X2
06-09-2021 28 TRÚNG SVIP ĐỀ: 28
05-09-2021 71 TRƯỢT
04-09-2021 66 TRÚNG LÔ: 66
03-09-2021 60 TRÚNG SVIP ĐỀ: 60
02-09-2021 64 TRÚNG SVIP ĐỀ: 64